Учебни резултати

 

Обучението на студентите от магистърска степен предполага публично представяне на резултати от научни разработки (курсови, дипломни работи, доклади и други проекти). След овладяване на учебното съдържание студентите трябва да:

- Знаят  изискванията за оформяне на експозе на научна разработка да подбират походи за по-въздействащо представяне на публични форуми; 

- Да умеят да изготвят самостоятелно онагледителните си материали с помощта на MS Power Point (мултимедийна презентация или постер) и да представят  презентацията (постера).